Wettelijke waarschuwing

Om te voldoen aan artikel 10 van wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij de gebruiker over onze gegevens:

Bedrijfsnaam: CARAVANING PALAFRUGELL, SL

Commerciële naam: CARAVANING PALAFRUGELL

Maatschappelijke zetel: Rambla Ramir Deulofeu, 80 - 17200 Palafrugell

CIF: B55312003

Telefoon: 972611255

e-mail: info@caravaningpalafrugell.com

Website: www.caravaningpalafrugell.com

 

VOORWERP

De provider, die verantwoordelijk is voor de website, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers waarmee hij voornemens is te voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002, inzake informatiemaatschappijdiensten en elektronische handel (LSSI-CE) ), evenals alle gebruikers van de website informeren over de gebruiksvoorwaarden van de website.

Iedereen die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich door zich te houden aan de naleving en strikte naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder de verplichting om vooraf te informeren of gebruikers te informeren over dergelijke verplichtingen, met dien verstande dat publicatie op de website voldoende is.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die is afgeleid van de informatie die op zijn website is gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij daarbuiten.

De website van de provider kan cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de website bezoekt) verzendt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De cookies gebruikt op de website, in ieder geval tijdelijk van aard met als enige doel van het maken van hun interne doorgifte efficiënter te maken en verdwijnen aan het eind van de sessie van de gebruiker. In geen geval worden cookies gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant wordt u mogelijk doorgestuurd naar inhoud van derden. Aangezien de provider niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites is ingevoerd, aanvaardt hij geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. De aanbieder stelt in ieder geval dat hij zal overgaan tot onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale wetgeving, moraal of openbare orde, en dat hij onmiddellijk overgaat tot het verwijderen van het adres van deze website, met van de bevoegde autoriteiten de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen bij wijze van voorbeeld, maar niet als beperking, in forums, chats, bloggeneratoren, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk op de website kunnen publiceren. van de provider. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE stelt de provider zich beschikbaar voor alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen en werkt actief mee aan de intrekking of, in voorkomend geval, blokkering van alle inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd is met de wetgeving. nationale of internationale rechten of moraal van derden en de openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die vatbaar kan zijn voor deze classificatie, dient u de beheerder van de website onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website is beoordeeld en getest om ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneert. In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er zich programmeerfouten kunnen voordoen, of dat er overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden kunnen optreden die toegang tot de website onmogelijk maken.

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen zijn eigendom van de provider of hebben, indien van toepassing, een licentie of uitdrukkelijke toestemming door deel van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door regelgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom en geregistreerd in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bedoeld, volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing, in elk geval is voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet eerder door de provider is goedgekeurd, wordt als een ernstige inbreuk beschouwd